ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

Μαρία Σφυρόερα

Περιγραφή

Το ΤΕΑΠΗ συμμετέχει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ, το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (κωδικός αριθμός 70/3/10635). Από το 2011 έως το 2018 επιστημονική υπεύθυνη ήταν η Επίκουρη Καθηγήτρια Χαρά Δαφέρμου και από το 2018 μέχρι και σήμερα η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σφυρόερα.

Η συγκεκριμένη Πρακτική Άσκηση είναι αμοιβόμενη, απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του 4ου έτους ή σε όσους/ες είναι επί πτυχίω και η επιλογή για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων γίνεται με κριτήριο τη βαθμολογία την οποία έχουν συγκεντρώσει στα μαθήματα του 2ου και 3ου έτους του Προγράμματος Σπουδών που συνδέονται με την Πρακτική Άσκηση.

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής με κωδικό μαθήματος 82907 και βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Στην Πρακτική Άσκηση αντιστοιχούν 8 ECTS (απόφαση της 7ης/16-1-2020 Συνέλευσης). Η βαθμολογία και τα α

Περισσότερα  

Ημερολόγιο