Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία και διαπροσωπική επικοινωνία

Λήδα Αναγνωστάκη

Περιγραφή

Σεμιναριακό μάθημα. Η διδάσκουσα θα συνεργαστεί με καλεσμένους εισηγητές, που ο καθένας θα συζητήσει μία πτυχή των διαπροσωπικών σχέσεων (στην οικογένεια και στην τάξη) και πώς αυτές σχετίζονται με την ψυχολογική ανάπτυξη ή/και την εμφάνιση ψυχοπαθολογίας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική (μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων απουσιών: 2). 

Βασικοί στόχοι του μαθήματος:

  • Εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το γνωστικό αντικείμενο της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας
  • Κατανόηση της κεντρικής σημασίας των διαπροσωπικών σχέσεων για την ανάπτυξη του παιδιού, με έμφαση στην ψυχοδυναμική κατανόηση των σχέσεων
  • Εξοικείωση με μεθοδολογίες έρευνας και παρέμβασης στις διαπροσωπικές σχέσεις στις μικρές ηλικίες
  • Κατανόηση της σχέσης της δυσλειτουργίας στη διαπροσωπική επικοινωνία με την ψυχοπαθολογία: ιδιαίτερη αναφορά στο φάσμα του αυτισμού

Ημερολόγιο