Υλικά και Δραστηριότητες Διδασκαλίας Μαθηματικών ΙΙ (93Λ)

Αντώνιος Ζαγοριανάκος

Περιγραφή

Περιγραφή του μαθήματος Υλικά και Δραστηριότητες Διδασκαλίας Μαθηματικών ΙΙ

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενο το μάθημα Υλικά και Δραστηριότητες Διδασκαλίας Μαθηματικών Ι ή κάποιο άλλο μάθημα, και προσεγγίζει τα διδακτικά υλικά ως φορείς μαθηματικών εννοιών (υλικά διδασκαλίας μαθηματικών των Κουϊζενέρ–Γκατένιο, Μοντεσσόρι, Ντιενς, κλπ.) και τις δραστηριότητες με τα διδακτικά υλικά ως διαδικασίες γενεσιουργού συγκρότησης μαθηματικού νοήματος. Στα μαθήματα, και ιδιαίτερα σε αυτά που θα προηγηθούν των επισκέψεων στα νηπιαγωγεία, θα συζητηθούν τρόποι και μεθοδολογίες χρήσης των εκάστοτε υλικών. Ως διδακτικό εγχειρίδιο προτείνεται το βιβλίο του κ. Χασάπη, το οποίο διατίθεται μόνο ηλεκτρονικά, εκτός αν κάποιος/κάποια το έχει ήδη προμηθευτεί από τον Εύδοξο, προβλέποντας ότι θα παρακολουθήσει το μάθημα όταν το βιβλίο ήταν διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή.  Για τις δραστηριότητες στα νηπιαγωγεία ο διδάσκων έχει προμηθευτεί ράβδους Κουϊζενέρ, οι οποίες επαρκούν για έξι (6) ομάδες, στο βαθμό που θα

Περισσότερα  

Ημερολόγιο