Υλικά και Δραστηριότητες Διδασκαλίας Μαθηματικών ΙΙ

Αντώνιος Ζαγοριανάκος

Περιγραφή

Η προσέγγιση των διδακτικών υλικών ως φορέων μαθηματικών εννοιών (υλικά διδασκαλίας μαθηματικών των Μοντεσσόρι, Κουϊζενέρ – Γκατένιο, Στερν). Η προσέγγιση των δραστηριοτήτων με τα διδακτικά υλικά ως γενεσιουργού διαδικασίας συγκρότησης μαθηματικών εννοιών (υλικά διδασκαλίας μαθηματικών του Ντιένς).

Το μάθημα συνδυάζει εργαστηριακού τύπου ασκήσεις και δραστηριότητες πρακτικής άσκησης. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναπτύσσουν μια σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων για την εισαγωγή μαθηματικών εννοιών στο νηπιαγωγείο. Οι δραστηριότητες αυτές εφαρμόζονται σε επιλεγμένα νηπιαγωγεία και τα αποτελέσματα τους συνοψίζονται και σχολιάζονται. 

 Η εργασία που θα προκύψει από τη διδακτική πρακτική στα νηπιαγωγεία θα ακολουθεί τη δομή της ερευνητικής εργασίας (research paper). Σκοπός της εργασίας είναι αφ' ενός να περιγραφεί η διδακτική/μαθησιακή εφαρμογή των δραστηριοτήτων που επιλέχθηκαν και αφ' ετέρου να αναπτυχθεί διερευνητικός αναστοχασμός για τα ζητούμενα αυτής της διδασκαλίας και για την αποτε

Περισσότερα  
Κωδικός: 93Λ
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 8ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις