ΘΕΒ Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική

Xαρά Δαφέρμου, Μαρία Σφυρόερα

Περιγραφή

Στόχος της θεματικής εβδομάδας είναι η προσέγγιση με βιωματικό τρόπο, από μικρές ομάδες φοιτητών, ζητημάτων που σχετίζονται με την παιδαγωγική αξιοποίηση της ανομοιογένειας στη σχολική τάξη. Οι φοιτήτριες/τές με αφετηρία την επεξεργασία ταινιών, προσωπικών αφηγήσεων και σχετικών κειμένων θα προσεγγίσουν έννοιες που συνδέονται με το θεωρητικό πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής όπως: κίνητρο, αξιοποίηση του βιώματος, συστηματική παρατήρηση της εξέλιξης των παιδιών, διαμεσολαβητικός-υποστηρικτικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού, συνεργατική μάθηση, δημιουργική αλληλεπίδραση κ.ά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με τις σημαντικές ευκαιρίες που μπορεί να παρέχει η ανομοιογένεια στη σχολική τάξη σε μια προοπτική εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας. Στη συζήτηση προβλέπεται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείου και δημοτικού), καθώς και πανεπιστημιακοί. Θα δοθεί φάκελος με κείμενα σχετικά με το θέμα

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD242
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις