Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση

Αγγελική Γιαννικοπούλου

Περιγραφή

Το εικονογραφημένο βιβλίο στην προσχολική εκπαίδευση

Το μάθημα «Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση» αποτελεί πρακτική άσκηση των φοιτητριών/ φοιτητών στον τομέα της παιδικής λογοτεχνίας.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, οι οποίες αναλαμβάνουν την καθοδήγηση των φοιτητριών/ φοιτητών σε θέματα γνωριμίας των παιδιών με το βιβλίο. Γι’ αυτό και εκτός από την παρουσία των φοιτητριών/ φοιτητών στους χώρους του νηπιαγωγείου κρίθηκε απαραίτητη και η παρακολούθηση των διαλέξεων.

Οι φοιτήτριες-φοιτητές επιχειρούν τρεις διδακτικές παρεμβάσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου, αφού πρώτα παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές διαλέξεις, διαμορφώσουν και τροποποιήσουν τις προτάσεις τους σε εικονικές διδασκαλίες και πάρουν την ανάλογη ανατροφοδότηση από τις/ τους συμφοιτήτριές/ συμφοιτητές τους και τις νηπιαγωγούς. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με γνώμονα τις σύγχρονες θεωρήσεις διδακτικής της λογοτεχνίας.

Στόχος του μ

Περισσότερα  

Ενότητες

  1. Θεωρητική πλαισίωση της διδακτικής της      λογοτεχνίας
  2. Θεωρητική τεκμηρίωση πρώτης διδακτικής      παρέμβασης (π.χ. Το παραμύθι).
  3. Εύρεση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών - Διαμόρφωση πρώτης διδακτικής πρότασης -  Εικονική παρουσίαση στην τάξη -  Αξιολόγηση από το σύνολο των φοιτητριών/ φοιτητών -        Επαναδιατύπωση
  4. Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο
  5. Επανάληψη της διαδικασίας για τη δεύτερη διδακτική παρέμβαση (Βήματα 2, 3, 4, 5)
  6. Επανάληψη της διαδικασίας για την τρίτη  διδακτική παρέμβαση (Βήματα 2, 3, 4, 5)
  7. Γενική αξιολόγηση των παρεμβάσεων

Ημερολόγιο