Πραξη και εφαρμογές της οπτικοακουστικής παιδείας ( Β4)

Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Ηλέκτρα Βενάκη

Περιγραφή

B4. Πράξη και εφαρμογές της οπτικοακουστικής παιδείας
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ηλέκτρα Βενάκη, κινηματογραφίστρια, συνεργάτης ΕΠΕΟΤ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Β' εξάμηνο

 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συστηματική εκμάθηση των βασικών αρχών και των διαδικασιών παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου που μπορεί να υπηρετήσει εκπαιδευτικούς στόχους στο σχολικό πρόγραμμα ή σε ευρύτερες δραστηριότητες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις παράλληλης καλλιέργειας της οπτικοακουστικής παιδείας. Βασικοί στόχοι του μαθήματος αποτελούν α) η ενημέρωση για τις δυνατότητες πολλαπλής χρήσης του βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία σε συνάρτηση με τις ανάγκες συστηματικής καλλιέργειας της οπτικοακουστικής παιδείας,β) η εξοικείωση με τους βασικούς μηχανισμούς της οπτικοακουστικής αφήγησης και η απόκτηση από τους/τις φοιτητές/-ριες πρακτικών δεξιοτήτων στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού με τρόπο πο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -