Αγωγή Υγείας

Κυριάκος Αθανασίου

Περιγραφή
Είναι ένα μάθημα που στοχεύει σε δύο στόχους: Την πρόληψη και την διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών σε σχέση με την Υγεία και τη Ζωή.
Κωδικός: ECD130
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις