Εισαγωγή στην Οικονομική

Δημήτρης Κατσιάνης

Περιγραφή

Το μάθημα "Εισαγωγή στην Οικονομική" έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές του Τμήματος βασικές έννοιες των οικονομικών και να συστηματοποιήσει τη γνώση τους σε εισαγωγικά ζητήματα της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης.

Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα μελετηθούν βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης και θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με:

 • Εισαγωγή στην μακροοικονομική ανάλυση. Το εισόδημα της οικονομίας και η δαπάνη. Η μέτρηση του Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος και τα συστατικά του. Οικονομική Ευημερία. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Προβλήματα στη Μέτρηση του Κόστους Ζωής, Οικονομική Μεγέθυνση, Παραγωγικότητα και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες. Οικονομική Μεγέθυνση και Κυβερνητική Πολιτική.
 • Εισαγωγή στη μικροοικονομική ανάλυση. Επίδραση των τιμών και του εισοδήματος στις ζητούμενες ποσότητες. Θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θεωρία προσφοράς. Μορφές αγοράς. Ανάλυση αγορών των συντελεστών παραγωγής. Εισαγωγή
Περισσότερα  
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα "Εισαγωγή στην Οικονομική" έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές του Τμήματος βασικές έννοιες των οικονομικών και να συστηματοποιήσει τη γνώση τους σε εισαγωγικά ζητήματα της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης.

Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα μελετηθούν βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης και θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με:

 • Εισαγωγή στην μακροοικονομική ανάλυση. Το εισόδημα της οικονομίας και η δαπάνη. Η μέτρηση του Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος και τα συστατικά του. Οικονομική Ευημερία. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Προβλήματα στη Μέτρηση του Κόστους Ζωής, Οικονομική Μεγέθυνση, Παραγωγικότητα και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες. Οικονομική Μεγέθυνση και Κυβερνητική Πολιτική.
 • Εισαγωγή στη μικροοικονομική ανάλυση. Επίδραση των τιμών και του εισοδήματος στις ζητούμενες ποσότητες. Θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θεωρία προσφοράς. Μορφές αγοράς. Ανάλυση αγορών των συντελεστών παραγωγής. Εισαγωγή στην οικονομική της ευημερίας. Πολιτική ανταγωνισμού και κλαδική πολιτική. Γενική ισορροπία.

Για τυχόν απορίες ή ζητήματα που τους απασχολούν οι φοιτητές μπορούν να αποστέλλουν email στο dkats@uoa.gr 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Κάθε έτος η λίστα του Τμήματος αλλάζει

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 η λίστα για όλα τα βιβλία είναι εδω 

Προτεινόμενα Συγγράματα (από τον Εύδοξο): 

 1. Βιβλίο [50659241]: Εισαγωγή στην οικονομική, Begg David, Vernasca Gianluigi, Fisher Stanley, Dornbusch Rudiger Λεπτομέρειες
 2. Βιβλίο [68373498]: Οικονομική, 4η Έκδοση, Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Αθανάσιος Μανιάτης, Σπύρος Ζήκος, Αναστασία Ψειρίδου (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
 3. Βιβλίο [32997689]: Αρχές οικονομικής, Parkin Michael, Powell Melanie, Matthews Kent Λεπτομέρειες
Διδάσκοντες

Ο Δρ. Δημήτρης Κατσιάνης είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στην Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστικά Συστήματα και έχει εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Μεθοδολογίες Σχεδίασης και Ανάλυσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων με Τεχνοοικονομικά Κριτήρια» στο ίδιο ίδρυμα. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται σε θέματα ευρυζωνικότητας και στο μεθοδολογικό πλαίσιο αποτίμησης τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα όπου είναι σήμερα μόνιμο στέλεχος. Έχει διδάξει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών Οικονομία και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιών, Ράδιο-Ηλεκτρολογίας (Ρ/Η) και Ηλεκτρονικού-Αυτοματισμού (Η/Α) σε θέματα τεχνοοικονομικής ανάλυσης, κοστολόγησης και τιμολόγησης για υπηρεσίες και δίκτυα καθώς και στο ΤΕΙ Πειραιά. Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συμμετέχει το Τμήμα και συμμετέχει στον σχεδιασμό των αναπτυξιακών δράσεων του Πανεπιστημίου. Από το Μάιο του 2014 είναι ΕΔΙΠ στο Παν. ΑθηνώνΈχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και συμβούλων σε θέματα Ευρυζωνικότητας, εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών, αποτίμησης τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων, πληροφορικής καθώς και σε κανονιστικά θέματα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.Έχει πάνω από 70 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια σε θέματα τεχνοοικονομικής ανάλυσης επενδύσεων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Την τελευταία εικοσαετία έχει εργαστεί στα σημαντικότερα έργα του ΕΠ της ΚτΠ και της ΚτΠ ΑΕ σε σχέση με την προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και σε σημαντικά έργα στην ΕΕΤΤ. Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος στα συναφή έργα.

https://www.dind.uoa.gr/fileadmin/depts/dind.uoa.gr/www/uploads/Dimitris_Katsianis.pdf

https://dkatsianis.wordpress.com/

 

Ενότητες

 • Ορισμοί των οικονομικών
 • Σπανιότητα
 • Διανομή εισοδήματος - η κατανομή του παγκόσμιου εισοδήματος
 • Ο νόμος των φθινουσών οριακών αποδόσεων
 • Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
 • Κόστος ευκαιρίας
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα
 • Οι αγορές και ο μηχανισμός τιμών
 • Η κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία
 • Θετική και κανονιστική οικονομική
 • Μικροοικονομική,  Μακροοικονομική
 • Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
 • Συνολικό επίπεδο τιμών και πληθωρισμός
 • Το ποσοστό ανεργίας

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 • αντιληφθείτε γιατί οι θεωρίες απλουστεύουν σκόπιμα την πραγματικότητα
 • κατανοείτε τα στοιχεία χρονολογικών σειρών και τα διαστρωματικά στοιχεία
 • κατασκευάζετε αριθμοδείκτες
 • αντιλαμβάνεστε τη διαφορά μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών μεταβλητών
 • δομείτε ένα απλό θεωρητικό υπόδειγμα
 • κατανοείτε πώς απεικονίζουμε τα στοιχεία και ερμηνεύουμε τα στικτά διαγράμματα στατιστικών παρατηρήσεων
 • χρησιμοποιείτε την αρχή του «ceteris paribus» για να παραβλέπετε, αλλά όχι και να ξεχνάτε, κάποιες σημαντικές επιδράσεις

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 • ορίσετε την έννοια της αγοράς
 • αναγνωρίσετε τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς
 • προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας
 • κατανοήσετε πώς η προσαρμογή της τιμής προσδιορίζει τη ζήτηση και την προσφορά σε μια αγορά
 • αναλύσετε τι μετατοπίζει τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς
 • καθορίσετε τις ελεύθερες και τις ελεγχόμενες αγορές
 • κατανοήσετε πώς οι αγορές απαντούν στα ερωτήματα τι, πώς και για ποιον να παραχθεί

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 1. περιγράψετε πώς η ελαστικότητα μετράει την αντίδραση της προσφοράς ή της ζήτησης
 2. προσδιορίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή
 3. κατανοήσετε πώς επιδρά η ελαστικότητα της ζήτησης στα έσοδα έπειτα από μια μεταβολή στην τιμή
 4. αντιληφθείτε πώς οι κακές σοδειές μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες
 5. αναγνωρίσετε το σφάλμα σύνθεσης
 6. κατανοήσετε πώς σχετίζεται η σταυροειδής ελαστικότητα με τα συμπληρωματικά και τα υποκατάστατα αγαθά
 7. περιγράψετε την εισοδηματική ελαστικότητα
 8. διακρίνετε τα κατώτερα αγαθά, τα κανονικά αγαθά και τα αγαθά πολυτελείας
 9. αναλύσετε την ελαστικότητα προσφοράς
 10. κατανοήσετε πώς επηρεάζει η ελαστικότητα προσφοράς και ζήτησης τη φορολογία

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 1. θεωρείτε τη μακροοικονομική μια μελέτη της συνολικής οικονομίας
 2. συζητήσετε το περιεχόμενο της μακροοικονομικής ανάλυσης
 3. δείξετε πώς οι εθνικοί λογαριασμοί προσδιορίζουν τις μακροοικονομικές μεταβλητές
 4. εξηγήσετε την κυκλική ροή που συνδέει νοικοκυριά και επιχειρήσεις
 5. εκτιμήσετε γιατί οι χρηματικές διαρροές ισούνται πάντα με τις χρηματικές ροές
 6. ορίσετε το ΑΕΠ και να εξηγήσετε γιατί ισούται με τη συνολική δαπάνη και το συνολικό εισόδημα.
 7. εξηγήσετε πώς μετράει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το ΑΕΠ της χώρας.
 8. αναλύσετε τα συνολικά μέτρα του εθνικού εισοδήματος και της παραγωγής
 9. συζητήσετε τη συνεισφορά του εθνικού προϊόντος στην ευημερία των λαών

 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 1. αντιπαραβάλετε το πραγματικά παραγόμενο και το δυνητικό προϊόν
 2. εξηγήσετε γιατί το προϊόν καθορίζεται βραχυχρόνια από τη ζήτηση
 3. ορίσετε το προϊόν βραχυχρόνιας ισορροπίας
 4. αναλύσετε τη ζήτηση για κατανάλωση και τη ζήτηση για επενδύσεις
 5. δείξετε πώς η συνολική ζήτηση καθορίζει το προϊόν βραχυχρόνιας ισορροπίας
 6. εξηγήσετε τα πληθωριστικά και αποπληθωριστικά κενά
 7. ορίσετε την οριακή ροπή για κατανάλωση
 8. υπολογίσετε τον πολλαπλασιαστή
 9. δείξετε πώς επηρεάζει η οριακή ροπή για κατανάλωση τον πολλαπλασιαστή
 10. εξηγήσετε το παράδοξο της φειδούς

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 1. αναλύσετε πώς η δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει τη συνολική ζήτηση
 2. συζητήσετε το προϊόν βραχυχρόνιας ισορροπίας σε αυτό το διευρυμένο υπόδειγμα
 3. υπολογίσετε τον πολλαπλασιαστή ισοσκελισμένου προϋπολογισμού
 4. αξιολογήσετε τους αυτόματους σταθεροποιητές
 5. εξηγήσετε τον διαρθρωτικό προϋπολογισμό και τον προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό προϋπολογισμό
 6. συζητήσετε πώς τα ελλείμματα του προϋπολογισμού αυξάνουν το δημόσιο χρέος
 7. αξιολογήσετε τα όρια της ενεργού δημοσιονομικής πολιτικής
 8. ορίσετε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές
 9. αναλύσετε πώς επηρεάζεται το προϊόν ισορροπίας από το εξωτερικό εμπόριο

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 1. εξηγήσετε ότι η βασική ιδιότητα του χρήματος είναι εκείνη του μέσου συναλλαγών
 2. κατανοήσετε τις άλλες λειτουργίες του χρήματος
 3. περιγράψετε πώς οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα
 4. κάνετε τη διάκριση μεταξύ της κρίσης ρευστότητας και της κρίσης φερεγγυότητας
 5. κατανοήσετε τον ευρύ και τον στενό ορισμό του χρήματος
 6. εξηγήσετε τον πολλαπλασιαστή χρήματος και τον τραπεζικό πολλαπλασιαστή καταθέσεων
 7. αναγνωρίσετε τους διαφορετικούς τρόπους μέτρησης του χρήματος
 8. προσδιορίσετε τα κίνητρα για διακράτηση χρήματος
 9. κατανοήσετε πώς εξαρτάται η ζήτηση χρήματος από το προϊόν, τις τιμές και τα επιτόκια

 

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 1. αντιληφθείτε πώς μπορούν οι κεντρικές τράπεζες να επηρεάσουν την προσφορά χρήματος
 2. κατανοήσετε την ποσοτική χαλάρωση
 3. περιγράψετε το ρόλο των κεντρικών τραπεζών στη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
 4. περιγράψετε την ισορροπία στην αγορά χρήματος
 5. αναγνωρίσετε τους ενδιάμεσους στόχους της νομισματικής πολιτικής
 6. κατανοήσετε το μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής
 7. περιγράψετε πώς οι κεντρικές τράπεζες καθορίζουν τα επιτόκια
 8. κατανοήσετε πώς τα επιτόκια επηρεάζουν την κατανάλωση και τη ζήτηση για επενδύσεις

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 1. περιγράψετε τις διάφορες μορφές νομισματικής πολιτικής
 2. αναγνωρίσετε έναν νομισματικό στόχο
 3. κατανοήσετε τις καμπύλες ΙS και LM
 4. κατανοήσετε την ταυτόχρονη ισορροπία στις αγορές προϊόντος και χρήματος
 5. περιγράψετε την επίδραση της δημοσιονομικής επέκτασης
 6. περιγράψετε την επίδραση της νομισματικής επέκτασης
 7. κατανοήσετε το μείγμα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής
 8. αντιληφθείτε πώς επηρεάζουν την τρέχουσα ζήτηση οι προσδοκώμενοι μελλοντικοί φόροι

Επιλεγμένες Ασκήσεις

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις