Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (ΘΠ20)

Αρχοντία Γιαννοπούλου

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι ο αυστηρός ορισμός της χρονικής και χωρικής πολυπλοκότητας των αλγορίθμων, ο ορισμός των βασικών κλάσεων πολυπλοκότητας και η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών προβλημάτων για κάθε μία από αυτές.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην περιγραφή του μη-ντετερμινιστικού υπολογισμού και στην παρουσίαση του ερωτήματος αν οι κλάσεις P και NP ταυτίζονται.

Τέλος, επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές κατάταξης προβλημάτων στις κλάσεις πολυπλοκότητα.

(Περισσότερες πληροφορίες εδώ.)

Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα και Παρασκευή 9:00 - 11:00 στην Αίθουσα Ε
Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: Δευτέρα 30/09/2019 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις