Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ

Λάζαρος Μεράκος, Νικόλαος Πασσάς, Παντελής Μπαλαούρας

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα πρώτο μάθημα στις βασικές τεχνολογίες  των δικτύων επικοινωνιών και του Διαδικτύου. Στοχεύει στη κάλυψη, σε προπτυχιακό επίπεδο, των εξής σημαντικών θεματικών ενοτήτων:

  1. Επίπεδο Ζεύξης
  2. Ασύρματα/Κινητά Δίκτυα (ασύρματα τοπικά δίκτυα, υποστήριξη κινητικότητας στο Διαδίκτυο, κινητά δίκτυα 3ης γενιάς)
  3. Δικτύωση και Εφαρμογές Πολυμέσων
  4. Ασφάλεια Δικτύων

Οι διαλέξεις του μαθήματος για το έτος 2018 - 2019 (αλλά και παλαιότερων ετών) είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο ΕΔΩ.

Κωδικός: Κ33
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 5ο εξάμηνο
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Επισκόπηση των βασικών αρχιτεκτονικών επιλογών των τεχνολογιών  της δικτύωσης υπολογιστών και του Διαδικτύου.

Πως υλοποιείται, τεχνικές ανίχνευσης/διόρθωσης σφαλμάτων, πολλαπλά πρόσβαση, LAN/VLAN, MPLS, Ethernet.

Η επικοινωνία μέσω ασύρματης ζεύξης και η μεταχείριση του κινητού χρήστη που αλλάζει σημείο σύνδεσης με το δίκτυο αποτελούν προκλήσεις για την εξασφάλιση συνεχούς διασύνδεσης και ποιότητας υπηρεσίας στους χρήστες και στις εφαρμογές των  ασύρματων / κινητών δικτύων. Θα εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των ασύρματων ζεύξεων, η πολλαπλή πρόσβαση με το σύστημα CDMA, τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (ΙΕΕΕ 802.11), η  κυψελωτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο, οι αρχές διαχείρισης της κινητικότητας των χρηστών, η δρομολόγηση σε κινητούς χρήστες και το κινητό IP.

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών μετάδοσης ήχου και βίντεο μέσω Διαδικτύου παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση. Πολλές από τις εφαρμογές πολυμέσων είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην δικτυακή καθυστέρηση και τις διακυμάνσεις της. Περιγράφονται οι σχεδιαστικές επιλογές εφαρμογών πολυμέσων που μπορούν να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα δίκτυο «βέλτιστης προσπάθειας», όπως είναι το Διαδίκτυο. Εξετάζονται τρόποι επέκτασης της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου που να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας των εφαρμογών πολυμέσων

Περιγράφονται τεχνικές που επιτρέπουν την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση επικοινωνιών, την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των επικοινωνούντων μερών και την ακεραιότητα του μηνύματος. Εξετάζονται τρόποι προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις: Firewalls δικτύων, αντίμετρα στις επιθέσεις, μελέτες περιπτώσεων ασφάλειας στα επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς, δικτύου και ζεύξης.

Ημερολόγιο