Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ _9ου

Καθηγητής Χ. Περισανίδης, Επικ. Καθηγητής Π. Χριστόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει σεμιναριακές παραδόσεις.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σεμιναριακή παράδοση και σημειώνεται όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση περιστατικού του μαθήματος.

Ενότητες

Ημερολόγιο