Περιοδοντολογία ΙΙ_7ο και 8ο εξάμηνα_κλινική άσκηση (51213Β,Γ)

Ξανθίππη Δερέκα

Περιγραφή

Σκοπός: Η πρόληψη και η αναχαίτιση της περιοδοντικής νόσου, καθώς και η αντιμετώπιση κάθε μορφής βλάβης των περιοδοντικών ιστών παρέχοντας την αναγκαία κατά περίπτωση θεραπεία, με βάση τις βιολογικές αρχές που διέπουν την αποκατάσταση της περιοδοντικής υγείας και τη διατήρηση της μακροχρόνια.

Στόχοι: Ο φοιτητής, στο τέλος του 8ου εξαμήνου θα πρέπει:

  1. Να αναγνωρίζει το φυσιολογικό από το παθολογικό περιοδόντιο μετά από κλινική αξιολόγηση των ούλων.
  2. Να εξετάζει και να διαγιγνώσκει το περιοδοντολογικό πρόβλημα του ασθενούς μετά την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης κλινικής εξέτασης και ενός επαρκούς ακτινολογικού ελέγχου, εκείνου που τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης αιτιολογούν και υποδεικνύουν.
  3. Να αξιολογεί επιμελώς τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης και του ακτινολογικού ελέγχου και να είναι ικανός να καταγράφει αυτά στο δελτίο του περιοδοντικού ασθενή.
  4. Να προσδιορίζει τη μορφή, την έκταση και τη βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου και να καθορίζει την πρόγνωση των περιοδοντικά προσβεβλημένων δο
Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -