Περιοδοντολογία ΙΙ_9ο-10 εξάμηνο_κλινική άσκηση (51213Δ)

Καθηγήτρια Ευδοξία Πεπελάση

Περιγραφή

Σκοπός: Η πρόληψη και η αναχαίτιση της περιοδοντικής νόσου, καθώς και η αντιμετώπιση κάθε μορφής βλάβης των περιοδοντικών ιστών παρέχοντας την αναγκαία κατά περίπτωση θεραπεία, με βάση τις βιολογικές αρχές που διέπουν την αποκατάσταση της περιοδοντικής υγείας και τη διατήρηση της μακροχρόνια.

Στόχοι

Ο φοιτητής, στο τέλος του 10ου εξαμήνου θα πρέπει:

  1. Να εντάσσει την όποια περιοδοντική θεραπεία στα πλαίσια της Συνολικής Αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενούς.
  2. Να ιεραρχεί τις απαραίτητες και προβλεπόμενες θεραπευτικές ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θεραπείας.
  3. Να συνθέτει αρχικό, εναλλακτικό και τελικό σχέδιο θεραπείας, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου αλλά του συνόλου των οδοντιατρικών αναγκών του ασθενούς.
  4. Να διατηρεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα τόσο σε ασθενείς με περιοδοντική θεραπεία, όσο και σε ασθενείς που απαιτείται συνολική αντιμετώπιση τους.

Περιεχόμενο: Αξιολόγηση δοντιών για στηρίγματα προσθετικών εργασιών (διάγνωση - πρόγνωση - αξιοποίηση). Ιδιαι

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -