Ακίνητη Προσθετική ΙΙ - 51095Γ 9ου εξ. & 51095 10ου εξ.

Στέφανος Κούρτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή

Υπεύθυνος Μαθήματος:

Στέφανος Κούρτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

  Υπεύθυνος Κλινικής Άσκησης ΚΣΑΑ:

Νικόλαος Νικήτας Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Διδάσκοντες στην ΚΣΑΑ:

Μέλη ΔΕΠ & Επιστημονικοί Συνεργάτες του Εργαστηρίου Προσθετικής 

 

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικότερες πληροφορίες για το μάθημα

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Σκοπός Μαθήματος

Η θεραπεία και η διατήρηση της καλής στοματικής υγείας, ομαλής λειτουργίας και αισθητικής εμφάνισης των ασθενών χρησιμοποιώντας αποκαταστάσεις επί των φυσικών δοντιών ή και αντικαταστάσεις ελλειπόντων δοντιών και παρακείμενων στοματικών ιστών με τεχνητές προσθέσεις. 

Στόχοι

Ο φοιτητής θα πρέπει:

 1. Να γνωρίζει την κλινική αποδεκτή μορφή κάθε αποκατάστασης και την επίδρασή της στο στοματογναθικό σύστημα και τους περιβάλλοντες ιστούς. 
 2. Να αναγνωρίζει την αρτιότητα ή τα προβλήματα που εμφανίζουν οι υπάρχουσες αποκαταστάσεις και να συνιστά την αντικατάσταση αυτών. 
 3. Να μπορεί να διαμορφώσει σχέδιο θεραπείας το οποίο σταδιακά θα αντιμετωπίζει την υπάρχουσα παθολογία και να προτείνει αποκαταστάσεις που θα αντιμετωπίζουν βλάβες ή απώλεια ενδοστοματικών ιστών. 
 4. Να μπορεί να προσαρμόζει το σχέδιο θεραπείας ανάλογα με την ηλικία, την γενική κατάσταση υγείας και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του ασθενή. 
 5. Να προσεγγίζει το σχέδιο θεραπείας συντηρητικά και να έχει σαν κύριο στόχο την πρόληψη νέων βλαβών και τη μακροβιότητα των αποκαταστάσεων που προτείνει.
 6. Να μπορεί να ενημερώνει τον ασθενή με σαφήνεια για την κατάσταση της στοματικής του υγείας και τα προτεινόμενα ή εναλλακτικά σχέδια θεραπείας.
 7. Να αποκαθιστά βλάβες ή ελλείψεις των μαλθακών και σκληρών ιστών εφαρμόζοντας βιολογικούς κανόνες επαναφέροντας και προάγοντας τις βασικές λειτουργίες του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, φώνηση και αισθητική του προσώπου).
 8. Να γνωρίζει τον τρόπο κατασκευής και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε αποκατάστασης.
 9. Να είναι ικανός να αξιολογήσει την βαρύτητα και ιδιαιτερότητα ενός περιστατικού και να ζητήσει την συνδρομή ειδικού προσθετολόγου ή και άλλων ειδικών συμμετέχοντας ενεργά σε μέρος της όλης θεραπείας.
 10. Να γνωρίζει τις γενικές αρχές της προσθετικής εμφυτευματολογίας και των ρόλο των εμφυτευμάτων στη σύγχρονη κλινική οδοντιατρική.
 11. Να μπορεί να καθοδηγεί και να συνεργάζεται με τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια και να ελέγχει την ποιότητα των κατασκευασμένων αποκαταστάσεων.
 12. Να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης της βιβλιογραφίας και διαμόρφωσης της τεκμηριωμένης επιστημονικής σκέψης για να αξιολογήσει μελλοντικές μεθόδους και υλικά.
 13. Να δημιουργήσει την βάση για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σαν τρόπο επιστημονικής εξέλιξης και προόδου.  
Κλινική Άσκηση

Κλινική εξέταση και κατάστρωση συνολικού σχεδίου θεραπείας. Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με μικρής και μέτριας και αυξημένης βαρύτητας προσθετικές ανάγκες (σε συνεργασία με την κλινική της Κινητής Προσθετικής στα πλαίσια της ΚΣΑΑ). 

Μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Σεμινάρια σε ομάδες στα πλαίσια του Σεμιναρίου Σχεδίου Θεραπείας της ΚΣΑΑ.
 • Κλινική άσκηση στα πλαίσια της ΚΣΑΑ.  
Προτεινόμενα Συγγράμματα

Κριτήρια Επιτυχούς Περάτωσης
 • Παρακολούθηση των σεμιναρίων του Σχεδίου Θεραπείας της ΚΣΑΑ.
 • Επιτυχής περάτωση των κλινικών απαιτήσεων και της κλινικής αξιολόγησης.
 • Επιτυχής τελική εξέταση.  

Ενότητες

Παρατίθενται το Συμπληρωματικό Υλικό και το Συμπληρωματικό Υλικό Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, τα οποία επιμελήθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Στέφανος Κούρτης. Περιλαμβάνονται εργασίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το περιεχόμενο του μαθήματος και διεύρυνση των παρεχόμενων γνώσεων. Περισσότερες εργασίες υπάρχουν επίσης στην κατηγορία "Εγγραφα", τόσο για την Ακίνητη Προσθετική ΙΙ όσο και για την Προσθετική Εμφυτευματολογία. 

Ημερολόγιο