Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι

Επικ. Καθηγητής Π. Χριστόπουλος, Επικ. Καθηγητής Λ. Γκουτζάνης

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει παραδόσεις.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στις παραδόσεις. 

Λόγω των έκτακτων συνθηκών οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως από Τετάρτη 01/04/2020.

Στόχος

Η απόκτηση των βασικών γνώσεων που απαιτούνται για την ασφαλή άσκηση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου και που αφορούν στον τομέα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Στόχοι

Στο τέλος του 8ου εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει:

1. Να γνωρίζει την αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα και θεραπευτική αντιμετώπιση των τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων.

2. Να γνωρίζει στοιχεία προωθημένης προπροσθετικής χειρουργικής.

3. Να γνωρίζει τις γενικές αρχές της χειρουργικής θεραπείας των κύστεων των γνάθων και των μαλακών μορίων.

4. Να γνωρίζει τις γενικές αρχές της ογκολογικής χειρουργικής.

5. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της γναθοπροσωπικής τραυματιολογίας.

6. Να γνωρίζει τις γενικές αρχές της ορθογναθικής χειρουργικής.

7. Να γνωρίζει τις γενικές αρχές της αντιμετώπισης των παθήσεων της ΚΓΔ.

8. Να γνωρίζει τα στοιχεία της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής στα παιδιά.

9. Καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση (ALS).

Μέθοδοι διδασκαλίας

Παραδόσεις 

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης

• Παρακολούθηση του 80% των παραδόσεων.

• Επιτυχής τελική εξέταση.

 

Ενότητες

Ημερολόγιο