Ακίνητη Προσθετική Ι - 51085ΑΒ 5ου εξ. & 51085 6ου εξ.

Άσπα Σαραφιανού, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιγραφή

Υπεύθυνος Μαθήματος:

Άσπα Σαραφιανού, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

Συντονιστής Εργαστηριακής Άσκησης:

Άσπα Σαραφιανού, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Διδάσκοντες στις Εργαστηριακές Ασκήσεις και Παραδόσεις:

Μέλος ΔΕΠ & Επιστημονικοί Συνεργάτες του Εργαστηρίου Προσθετικής   

 

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Σκοπός Μαθήματος

Η θεραπεία και η διατηρήση της καλής στοματικής υγείας, ομαλής λειτουργίας και αισθητικής εμφάνισης των ασθενών χρησιμοποιώντας αποκαταστάσεις επί των φυσικών δοντιών ή και αντικαταστάσεις ελλειπόντων δοντιών και παρακειμένων στοματικών ιστών με τεχνητές προσθέσεις. 

Στόχοι

Ο φοιτητής θα πρέπει:

 1. Να γνωρίζει την ανατομία, ιστολογία και φυσιολογία των ιστών που απαρτίζουν το στοματογναθικό σύστημα.
 2.  Να γνωρίζει την φυσιολογική λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος και ιδιαίτερα την μάσηση, την φώνηση, την κατάποση και την στατική και δυναμική σύγκλειση. 
 3. Να προσδιορίζει την γενική και ειδική πρόγνωση των υπαρχόντων δοντιών και αποκαταστάσεων. 
 4. Να μπορεί να διαμορφώσει σχέδιο θεραπείας με το οποίο σταδιακά θα αντιμετωπίζει σε προσομοίωση ασθενή την υπάρχουσα παθολογία και να προτείνει αποκαταστάσεις που θα αντιμετωπίζουν βλάβες ή απώλειες ενδοστοματικών ιστών. 
 5. Να γνωρίζει τρόπους αποκατάστασης βλαβών ή ελλείψεων των σκληρών ιστών μέσω της εφαρμογής βιολογικών κανόνων, που στοχεύουν στην επαναφορά και προαγωγή των βασικών λειτουργιών του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, φώνηση) και της αισθητικής του προσώπου. 
 6. Να περιγράφει τις βασικές διαδικασίες της προσθετικής που περιλαμβάνει την παρασκευή των οδόντων, την κατασκευή μεταβατικών αποκαταστάσεων, την αποτύπωση, τη ρύθμιση της σύγκλεισης και τη συγκόλληση των αποκαταστάσεων. 
 7. Να περιγράφει τον τρόπο κατασκευής και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε αποκατάστασης. 
 8. Να περιγράφει τους τρόπους προστασίας του πολφού και των περιοδοντικών ιστών κατά τη διάρκεια της κατασκευής των προσθετικών αποκαταστάσεων και τις μεθόδους για να διατηρεί την προστασία τους με τις τελικές αποκαταστάσεις. 
 9. Να στοχεύει στην κατασκευή αποκαταστάσεων που έχουν τα επιθυμητά μορφολογικά, λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της προσθετικής. 
Περιεχόμενο
 • Λήψη αποτυπωμάτων με αλγινικό για την κατασκευή εκμαγείων μελέτης
 • Κατασκευή εκμαγείων μελέτης 
 • Ανάρτηση των εκμαγείων μελέτης στον αρθρωτήρα
 • Διαγνωστικό κέρωμα 
 • Κατασκευή διαφανούς κελύφους προσθετικού σχεδίου θεραπείας 
 • Οδοντικές παρασκευές 
 • Μεταβατικές αποκαταστάσεις 
 • Ανασύσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με χυτό άξονα και ψευδομύλη 
 • Τελική αποτύπωση 
 • Ηλεκτρονική επιλογή των τριών διαστάσεων του χρώματος (tooth guide trainer-TT)
 • Κατασκευή εκμαγείου εργασίας 
 • Διαμόρφωση των γύψινων αποσπώμενων ομοιωμάτων των παρασκευασμένων δοντιών 
 • Ανάρτηση του εκμαγείου εργασίας στον αρθρωτήρα με ή χωρίς τη βοήθεια καταγραφής 
 • Κατασκευή κέρινου προτύπου μεταλλικού σκελετού για μεταλλοκεραμική γέφυρα 
 • Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης και επένδυση με πυρόχωμα 
 • Χύτευση μεταλλικού σκελετού 
 • Προετοιμασία του μεταλλικού σκελετού, όπτηση αδιαφανούς πορσελάνης και δημιουργία του μεταλλοκεραμικού δεσμού 
 • Δόμηση και όπτηση κεραμικών μαζών 
 • Δοκιμή "μπισκότου" στο frasaco 
 • Επιφανειακή χρώση και τελική εφυάλωση 
 • Κατασκευή οδηγού ακτινογραφικής αξιολόγησης του οστού και χειρουργικού οδηγού, για την τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων 
 • Τελική αποτύπωση για αποκαταστάσεις με οδοντικά οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα 
Μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Παραδόσεις. 
 • Εργαστηριακή Άσκηση.  
Προτεινόμενα Συγγράμματα

Κριτήρια Επιτυχούς Περάτωσης
 • Επιτυχής περάτωση του 90% των εργαστηριακών ασκήσεων. 
 • Επιτυχής ενδιάμεση γραπτή εξέταση.
 • Επιτυχής τελική εξέταση.

Ενότητες

Παρατίθενται οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος: