Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ (51207Α)

Καθηγητής Χ. Αγγελόπουλος

Περιγραφή

Η διαγνωστική μεθοδολογία των παθήσεων του στόματος και της γναθοπροσωπικής χώρας, ο προγραμματισμός της θεραπευτικής αντιμετώπισης, η γνώση και εφαρμογή – με βάση τις αρχές ακτινοπροστασίας – των ακτινογραφικών και απεικονιστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική, η αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων των τεχνικών αυτών καθώς και των λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων.

Στα Έγγραφα θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
6ο εξάμηνο

Εξωστοματικές ακτινογραφικές τεχνικές

Σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές

Συμπληρωματικές εξετάσεις

Διάγνωση – Διαφορική διάγνωση

Προγραμματισμός θεραπευτικής αντιμετώπισης

Ιατροδικαστική Στόματος