Ακτίνες Laser στην Οδοντιατρική

Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Καλύβας, Επικ. Καθηγητής Ι. Ζωγράφος

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει σεμιναριακές παραδόσεις.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σεμιναριακή παράδοση.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικότερες πληροφορίες για το μάθημα.

 

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων των χαρακτηριστικών και αρχών των ακτίνων Laser καθώς και εξειδικευμένων για τη χρήση τους σε οδοντιατρικές εφαρμογές.

Στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 9ου εξαμήνου θα πρέπει να είναι ικανός να περιγράφει:

1. Τα χαρακτηριστικά των ακτίνων laser, του τύπους εκπομπής των ακτίνων καθώς και την αλληλοεπίδραση τους με τους οδοντικούς ιστούς.

2. Τους τύπους συσκευών laser που διατίθενται για οδοντιατρική χρήση καθώς και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους.

3. Τις κλινικές εφαρμογές τους στη χειρουργική των μαλακών ιστών, στις συντηρητικές αποκαταστάσεις, στις ενδοδοντικές θεραπείες, στη θεραπεία του περιοδοντίου και στην εμφυτευματολογία.

4. Τους μηχανισμούς ασφάλειας χρήσης καθώς και προστασίας των ιστών κατά τη χρήση τους.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Σεμιναριακές παραδόσεις.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης
  • Παρακολούθηση του 90% των σεμιναριακών παραδόσεων.
  • Επιτυχής τελική εξέταση.

Ενότητες

Ημερολόγιο