Γενική Χειρουργική

Επικ. Καθηγητής Λ. Γκουτζάνης, Επικ. Καθηγήτρια Κ. Θεολόγη-Λυγιδάκη

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει σεμιναριακές παραδόσεις και κλινική παρακολούθηση.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σεμιναριακή παράδοση και σημειώνεται όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του μαθήματος.

 Δείτε ΕΔΩ αναλυτικότερες πληροφορίες για το μάθημα.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και αρχών της Γενικής Χειρουργικής.

Στόχοι

Να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και αρχές της γενικής χειρουργικής ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα και κλινικά σημεία βασικών χειρουργικών νόσων. Συγχρόνως να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τις κύριες χειρουργικές πράξεις καθώς και με την χειρουργική ορολογία.

Μέθοδοι διδασκαλίας
  • Σεμιναριακές παραδόσεις.
  • Κλινική παρακολούθηση.
Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης
  • Επιτυχής τελική εξέταση.