Οδοντιατρική Αναισθησία

Αναπλ. Καθηγητής Δ. Καλύβας, Επικ. Καθηγήτρια Ν. Θεολόγη-Λυγιδάκη

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει σεμιναριακές παραδόσεις και εργαστήρια.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σεμιναριακή παράδοση.

Το μάθημα  είναι προαπαιτούμενο  για την έναρξη της κλινικής άσκηση στο 7ο εξάμηνο.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικότερες πληροφορίες για το μάθημα.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Σκοπός

Η εκτέλεση οποιασδήποτε στελεχιαίας ή με εμπότιση αναισθησίας στην περιοχή του στόματος και των γνάθων, η αναγνώριση και αντιμετώπιση των επιπλοκών που πιθανών να προκύψουν και η γνώση εξειδικευμένων αναισθητικών – αναλγητικών μεθόδων.

Στόχος

Ο φοιτητής στο τέλος του 5ου εξαμήνου θα πρέπει:

1. Να γνωρίζει τα βασικά ανατομικά στοιχεία της στοματικής κοιλότητας και των γνάθων που είναι απαραίτητα για την τέλεση της Οδοντιατρικής Αναισθησίας.

2. Να γνωρίζει της διάφορες συσκευές και εργαλεία για την τοπική Αναισθησία.

3. Να γνωρίζει γενικά περί τοπικών αναισθητικών φαρμάκων και τον συνδυασμό τους με τα αντίστοιχα αγγειοσυσπαστικά.

4. Να γνωρίζει και να εκτελεί την στελεχιαία αναισθησία του ΚΦΝ σε ειδικά προπλάσματα.

5. Να γνωρίζει και να εκτελεί τοπική με εμπότιση αναισθησία σε ειδικά προπλάσματα.

6. Να γνωρίζει και να εκτελεί την στελεχιαία αναισθησία του υποκογχίου των Οπισθίων ‘Ανω Φατνιακών, του Ρινουπερωίου, του Βυκανητικού, του Γλωσσικού και του Μειζονος Υπερωίου Νεύρου σε ειδικά προπλάσματα.

7. Να γνωρίζει τις εναλλακτικές τεχνικές στελεχιαίας αναισθησίας του ΚΦΝ και τις εξωστοματικές τεχνικές στελεχιαίας αναισθησίας των διαφόρων νεύρων.

8. Να γνωρίζει τα αίτια αποτυχίας της τοπικής αναισθησίας.

9. Nα γνωρίζει τις εξειδικευμένες αναισθητικέςς-αναλγητικές μεθόδους (Πρωτοξείδιο του αζώτου, ενδοφλέβια καταστολή).

10. Να γνωρίζει μεθόδους της στελεχιαίας αναισθησίας στα παιδιά.

11. Να αναγνωρίζει και να μπορεί να αντιμετωπίζει τις τοπικές επιπλοκές από την τοπική αναισθησία.

12. Να αναγνωρίζει τις γενικές επιπλοκές της οδοντιατρικής αναισθησίας (αλλεργική αντίδραση, υπερδοσολογία, λιποθυμική κρίση, καρδιακή ανακοπή)

Μέθοδοι διδασκαλίας

• Σεμιναριακές παραδόσεις.

• Εργαστηριακή άσκηση.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης
  • Επιτυχής περάτωση του 80% των εργαστηριακών ασκήσεων.
  • Επιτυχής ενδιάμεση γραπτή εξέταση.
  • Επιτυχής τελική εξέταση.

Ημερολόγιο