Ορθοδοντική ΙΙ

Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Ορθοδοντικής

Περιγραφή

Η Ορθοδοντική ΙΙ διδάσκεται στο 8ο και 9ο Εξάμηνο σπουδών με σεμινάρια σε ομάδες και κλινική άσκηση.

Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορεί ο φοιτητής να διαγνώσει την ύπαρξη ορθοδοντικής ανωμαλίας, τη βαρύτητά της, την ανάγκη και τον χρόνο αντιμετώπισής της, την παραπομπή ή όχι σε ειδικό ορθοδοντικό. Επίσης, να κατασκευάζει ακίνητα συγκρατητικά μηχανήματα και να αντιμετωπίζει επείγοντα ορθοδοντικά περιστατικά.

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Έγγραφα για την υποστήριξη των προκλινικών σεμιναρίων του μαθήματος του εαρινού εξαμήνου 2020.