ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΟΡΟΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ HIV

Ιωάννης Τζούτζας

Description

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές αρχές που διέπουν την προσέγκιση και παροχή  ασφαλών οδοντιατρικών υπηρεσιών σε άτομα οροθετικά  στόν ιό HIV,τόσο από την εργονομική όσο και από την ηθική/δεοντολογική σκοπιά.

Τα άτομα αυτά μπορούν να ζητούν οποιαδήποτε μορφή οδοντιατρικής περίθαλψης , υπό την προυπόθεση  να ενημερώνουν άμεσα  τον οδοντίατρο και το προσωπικό του οδοντιατρείου, για την οροθετικότητά τους όσο και για την όλη  φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν, αλλά και για τη σταδιοποίηση της νόσου, τη βιοχημική και ανοσολογική κατάσταση στην οποία ευρίσκονται.

All rights reserved

Calendar

Announcements

  • - There are no announcements -