ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ

Περιγραφή

Στην ενότητα  αυτή περιγράφονται  συνοπτικά η ιστορική διαδρομή των  υλικών που χρησιμοποιούνται  ευρέως  στο Γνωστικό Χώρο της Οδοντικής  Χειρουργικής ,οι βασικές  φυσικομηχανικές ιδιότητές τους, η εξελικτική πορεία τους  αλλά και  βασικοί προβληματισμοί που προκύπτουν από τη χρήση τους  τόσο  για τον άνθρωπο  όσο και για το περιβάλλον.

Περιγράφονται συνοπτικά κατα Ιστορική παράθεση ο χρυσός,το αμάλγαμα,τα πολυμερή υλικά  ,οι υαλοιονομερείς κονίες και τέλος τα κεραμικά υλικά, ενώ παρατίθενται  βασικές απόψεις  για  σειρά άλλων υλικών που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -