περιεχειρητική φαρμακευτική αγωγή

ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΕΡΜΠΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Παρουσίαση  των  φαρμάκων  και  των  πρωτοκόλλων  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  στην  χειρουργική  του στόματος.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -