ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ

Περιγραφή
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές αρχές που διέπουν τα μέτρα πρόληψης διασταυρούμενων λοιμώξεων κατα τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης και η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων των κλινικών.
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -