Διαχείριση Δικτύων (ΕΠ17)

Alonistioti Nancy

Περιγραφή
Εισαγωγικό Σημείωμα
Εισαγωγή στη διαχείριση δικτύων υπολογιστών, διαχείριση με βάση το μοντέλο FCAPS, οργάνωση συστήματος διαχείρισης και πλατφόρμες διαχείρισης. Δομή της πληροφορίας διαχείρισης, κατηγορίες υπό διαχείριση αντικειμένων και πρωτόκολλα διαχείρισης.  Υπηρεσίες διαχείρισης και το πρωτόκολλο SNMP. Λειτουργικές περιοχές και λειτουργίες διαχείρισης δικτύων. Μεθοδολογία σχεδιασμού συστήματος διαχείρισης δικτύου. Νέες τεχνολογίες διαχείρισης δικτύων, οι έννοιεσ της αυτο-διαχείρισης, της γνωσιακής διαχείρισης δικτύου και της διαχείρισης ετερογενών συστημάτων επικοινωνιών. Θέματα διαχείρισης κινητών και ασύρματων δικτύων και μελλοντικού Διαδικτύου. Ζητήματα διαχείρισης της ασφάλειας δικτύων.

Ημερολόγιο