Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (ΥΣ06)

Γκιζόπουλος Δημήτρης, Ξεργιάς Σπυρίδων

Περιγραφή

** Follow Computer Architecture Lab on Twitter (@CalDiUoa) **

Google Meet link (Δευτέρες 11:15 - 13:00) meet.google.com/gfn-ocjr-tum

Google Meet link (Παρασκευές 12:15 - 14:00meet.google.com/rza-nkwh-omw

Γενικές αρχές διοχέτευσης, υλοποίηση διοχέτευσης στον επεξεργαστή MIPS, σχεδίαση διαδροµής δεδοµένων µε διοχέτευση, σχεδίαση µονάδας ελέγχου διοχέτευσης, κίνδυνοι δεδοµένων, προώθηση, καθυστερήσεις, κίνδυνοι ελέγχου/διακλάδωσης, στατική πρόβλεψη διακλάδωσης, µείωση καθυστέρησης διακλαδώσεων, δυναµική πρόβλεψη διακλάδωσης, καθυστερηµένη διακλάδωση, εξαιρέσεις και χειρισµός εξαιρέσεων στην διοχέτευση, βασικές έννοιες προηγµένης διοχέτευσης, παραλληλία επιπέδου εντολής, στατική και δυναµική πολλαπλή εκκίνηση, αξιοποίηση της ιεραρχίας της µνήµης, κρυφές µνήµες, µέτρηση και βελτίωση της απόδοσης της κρυφής µνήµης, εικονική µνήµη, αποθήκευση δίσκων και αξιοπιστία, δίαυλοι και διασυνδέσεις µεταξύ επεξεργαστών, µνήµης και συσκευών εισόδου/εξόδου, διασύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου µε τον επ

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στο βιβλίο «Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών: η Διασύνδεση Υλικού και Λογισμικού» (A & B Τόμος), των D.A. Patterson, και J.L. Hennessy, Κλειδάριθμος, 2010. (τίτλος πρωτοτύπου: “Computer Organization and Design: the Hardware/Software Interface”, Elsevier/Morgan Kaufmann, 2010).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις