Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ

Γκιζόπουλος Δημήτρης, Ξεργιάς Σπυρίδων

Περιγραφή

** Follow Computer Architecture Lab on Twitter (@CalDiUoa) **

 

Γενικές αρχές διοχέτευσης, υλοποίηση διοχέτευσης στον επεξεργαστή MIPS, σχεδίαση διαδροµής δεδοµένων µε διοχέτευση, σχεδίαση µονάδας ελέγχου διοχέτευσης, κίνδυνοι δεδοµένων, προώθηση, καθυστερήσεις, κίνδυνοι ελέγχου/διακλάδωσης, στατική πρόβλεψη διακλάδωσης, µείωση καθυστέρησης διακλαδώσεων, δυναµική πρόβλεψη διακλάδωσης, καθυστερηµένη διακλάδωση, εξαιρέσεις και χειρισµός εξαιρέσεων στην διοχέτευση, βασικές έννοιες προηγµένης διοχέτευσης, παραλληλία επιπέδου εντολής, στατική και δυναµική πολλαπλή εκκίνηση, αξιοποίηση της ιεραρχίας της µνήµης, κρυφές µνήµες, µέτρηση και βελτίωση της απόδοσης της κρυφής µνήµης, εικονική µνήµη, αποθήκευση δίσκων και αξιοπιστία, δίαυλοι και διασυνδέσεις µεταξύ επεξεργαστών, µνήµης και συσκευών εισόδου/εξόδου, διασύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου µε τον επεξεργαστή, τη µνήµη και το λειτουργικό σύστηµα, σχεδίαση συστήµατος  εισόδου/εξόδου.

Κωδικός: ΥΣ06
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 5ο εξάμηνο

Ημερολόγιο