Υπολογιστική Γεωμετρία

Εμίρης Γιάννης

Περιγραφή

Eισαγωγή στους Γεωμετρικούς Αλγόριθμους και προεκτάσεις προς τις ερευνητικά ενεργές περιοχές της Υπολογιστικής Γεωμετρίας. Η ύλη μεταβάλλεται κάθε χρόνο, σε κάποιο βαθμό, και συνδέεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Γεωμετρικών & Αλγεβρικών Αλγορίθμων.

Kυρτότητα: Κυρτό περίβλημα (convex hull) σε 2 και 3 διαστάσεις, αυξητικός αλγόριθμος, αλγόριθμος περιτύλιξης και πολυπλοκότητα ευαίσθητη εξόδου (output sensitive), μέθοδος Διαίρει και βασίλευε. Άθροισμα Minkowski πολυέδρων. Γραμμική βελτιστοποίηση (ή γραμμικός προγραμματισμός), Δυϊσμός, Πιθανοκρατικοί αλγόριθμοι. Εκφυλισμένα δεδομένα και διαταραχή.
Τριγωνοποιήσεις: Διάγραμμα Voronoi και κατασκευή ως προβολή πολυέδρου, τριγωνοποίηση Delaunay και δυϊσμός με το Διάγραμμα Voronoi, εφαρμογές στη δομική μοριακή βιολογία, στην κίνηση ρομπότ ανάμεσα σε εμπόδια, και την κατασκευή πλέγματος (mesh). Προβλήματα ορατότητας, φύλαξη μουσείου (art gallery), τριγωνοποίηση σε 2 διαστάσεις, μέθοδος σάρωσης.
(Αν επιτρέψει ο χρόνος: Διατάξεις ευ

Περισσότερα  
Κωδικός: ΘΠ11
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 8ο εξάμηνο

Ημερολόγιο