Υπολογιστική Γεωμετρία

Εμίρης Γιάννης

Περιγραφή

Eισαγωγή στους Γεωμετρικούς Αλγόριθμους και προεκτάσεις προς τις ερευνητικά ενεργές περιοχές της Υπολογιστικής Γεωμετρίας. Η ύλη μεταβάλλεται κάθε χρόνο, σε κάποιο βαθμό, και συνδέεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Γεωμετρικών & Αλγεβρικών Αλγορίθμων.

Kυρτότητα: Κυρτό περίβλημα (convex hull) σε 2 και 3 διαστάσεις, αυξητικός αλγόριθμος, αλγόριθμος περιτύλιξης και πολυπλοκότητα ευαίσθητη εξόδου (output sensitive), μέθοδος Διαίρει και βασίλευε. Άθροισμα Minkowski πολυέδρων. Γραμμική βελτιστοποίηση (Γραμμικός προγραμματισμός), Δυϊσμός, Πιθανοκρατικοί αλγόριθμοι. Εκφυλισμένα δεδομένα και διαταραχή.
Τριγωνοποιήσεις: Διάγραμμα Voronoi και κατασκευή ως προβολή πολυέδρου, τριγωνοποίηση Delaunay και δυϊσμός με το Διάγραμμα Voronoi, εφαρμογές στη δομική μοριακή βιολογία και την κίνηση ρομπότ ανάμεσα σε εμπόδια.
[ Αν επιτρέψει ο χρόνος: Προβλήματα ορατότητας, φύλαξη μουσείου (art gallery), τριγωνοποίηση σε 2 διαστάσεις, μέθοδος σάρωσης. Διατάξεις ευθυγράμμων τμημάτων και ευθειών στο

Περισσότερα  
Κωδικός: ΘΠ11
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 8ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -