Υπολογιστική Γεωμετρία (ΘΠ11 (προπτυχ.) 2021)

Αννα Καρασούλου και Γιάννης Εμίρης

Περιγραφή

Eισαγωγή στους Γεωμετρικούς Αλγόριθμους και προεκτάσεις προς τις ερευνητικά ενεργές περιοχές της Υπολογιστικής Γεωμετρίας. Η ύλη μεταβάλλεται κάθε χρόνο, σε κάποιο βαθμό, και συνδέεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Γεωμετρικών & Αλγεβρικών Αλγορίθμων. Το μάθημα διδάσκεται το Εαρινό εξάμηνο 2022, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 11-13.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 2022

ΥΛΗ:
Kυρτότητα: Κυρτό περίβλημα (convex hull) σε 2 και 3 διαστάσεις, αυξητικός αλγόριθμος, αλγόριθμος περιτύλιξης και πολυπλοκότητα ευαίσθητη εξόδου (output sensitive), μέθοδος Διαίρει και βασίλευε. Άθροισμα Minkowski πολυέδρων. Γραμμική βελτιστοποίηση (Γραμμικός προγραμματισμός)
[ Δυϊσμός, Πιθανοκρατικοί αλγόριθμοι. Εκφυλισμένα δεδομένα και διαταραχή ]
Τριγωνοποιήσεις: Διάγραμμα Voronoi και κατασκευή ως προβολή πολυέδρου, τριγωνοποίηση Delaunay και δυϊσμός με το Διάγραμμα Voronoi.
[ Αν επιτρέψει ο χρόνος: Εφαρμογές στη δομική μοριακή βιολογία και την κίνηση ρομπότ ανάμεσα σε εμπόδια. Προβλήματα ορατότητας, φύλαξη μουσείου (art gall

Περισσότερα  
Προτεινόμενα συγγράμματα

Γιάννης Εμίρης. Υπολογιστική γεωμετρία: μία σύγχρονη αλγοριθμική προσέγγιση. Κλειδάριθμος, 2008.

Mark Overmars et al. Computational geometry and Applications. Springer. Μετάφραση: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2011.

 

Περαιτέρω βοηθήματα: http://cgi.di.uoa.gr/~compgeom/2012/biblio.html

Μέθοδοι αξιολόγησης 2021

Δύο εργασίες για το σπιτι, περίπου 25 και 35% αντίστοιχα για κάθε εργασία.

Απαλλακτική εργασία με παρουσίαση στην ταξη και παράδοση αναφοράς / κώδικα στο τελος της εξεταστικής (1 ή 2 άτομα)

 

Ημερολόγιο