Ειδικά Θέματα: Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Σταύρος Κολλιόπουλος

Περιγραφή
Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα, πολυπλοκότητα χρόνου, πολυπλοκότητα χώρου, κλάσεις πολυπλοκότητας, αναγωγές, NP-completeness, coNP, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, πιθανοκρατικοί αλγόριθμοι, πιθανοκρατικές κλάσεις πολυπλοκότητας, η πολυωνυμική ιεραρχία, προβλήματα μέτρησης, #P, συστήματα αποδείξεων, ψευδοτυχαιότητα, συναρτήσεις μονής κατεύθυνσης.

Όλες οι πληροφορίες για το μάθημα βρίσκονται στη διεύθυνση
http://www.di.uoa.gr/~sgk/teaching/grad/CC-S10/index.html
Κωδικός: ΠΜΣ 556στ
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών