Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφορικής & των τηλεπικοινωνιών (Κ05)

Ομ. Καθηγ. Μαρία Γρηγοριάδου και Ομ. Καθηγ. Κων/νος Χαλάτσης

Περιγραφή

Παρουσίαση βασικών στοιχείων Θεματικών Ενοτήτων του χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. (Αποθήκευση Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα, Δικτύωση και Διαδίκτυο, Σχεδιασμός Αλγορίθμων, Αφαιρέσεις Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Λογισμικού)

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις