Ειδικά Θέματα: Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού

Ροντογιάννης Παναγιώτης

Περιγραφή
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού (Δηλωτική, Αξιωματική, Μηχανική). Ρόλος της Σημασιολογίας στην Σχεδίαση και Ανάπτυξη Σύγχρονων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σημασιολογία Διαδικαστικών Γλωσσών. Πλήρεις Σχέσεις Μερικής Διάταξης (cpos). Μονοτονικές και Συνεχείς Συναρτήσεις. Θεώρημα Σταθερού Σημείου για cpos. Σημασιολογία Γλωσσών με Αναδρομικές Εξισώσεις και Υψηλούς Τύπους. Σημασιολογία Λογικών Προγραμμάτων. Σημασιολογία της Άρνησης στο Λογικό Προγραμματισμό. Διαζευκτικός Λογικός Προγραμματισμός και Λογικός Προγραμματισμός Υψηλής Τάξης. Λάμδα Λογισμός: Θεωρία και Εφαρμογές.
Κωδικός: ΠΜΣ 556α
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών