Μαθηματικά Πληροφορικής

Κολλιόπουλος Σταύρος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενίσχυση της μαθηματικής παιδείας των φοιτητών που απαιτείται για την ορθή κατανόηση πολλών συνιστωσών της επιστήμης της πληροφορικής. Προϋποθέτει τη γνώση των βασικών διακριτών μαθηματικών και χτίζει πάνω σε αυτές αναπτύσσοντας και τη μαθηματική γνώση (έννοιες και προτάσεις) και κατάλληλες μαθηματικές τεχνικές. Τα ερεθίσματα δίνονται από σύγχρονες εφαρμογές της επιστήμης της πληροφορικής. Βασικός στόχος είναι η προβολή της κεντρικής θέσης των μαθηματικών πληροφορικής στις σύγχρονες εφαρμογές, (π.χ. του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού).


H σελίδα του μαθήματος είναι εδώ: http://www.di.uoa.gr/~sgk/teaching/Math4CS/

Κωδικός: Κ20α
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 6ο εξάμηνο