Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Φ. Τζαφέρης

Περιγραφή
Απλές μηχανές Turing. Πρωταρχικές αναγωγικές συναρτήσεις. Αναγωγικές συναρτήσεις. μ-αναγωγικές συναρτήσεις. Τάξη πολυπλοκότητας. NC-αλγόριθμοι. Τα PComplete Προβλήματα. Αριθμοί Godel. Συνάρτηση Ackermann. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων. Προβλήματα από την περιοχή του Γραμμικού και Δυναμικού Προγραμματισμού.
Κωδικός: ΠΜΣ 543
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009
  • Τρίτη, 19 Μαΐου 2009
  • Τρίτη, 07 Απριλίου 2009
  • Τετάρτη, 02 Ιουλίου 2008
  • Τρίτη, 01 Απριλίου 2008