Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Γιάννης Ιωαννίδης

Περιγραφή

Το μάθημα K18 ``Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'' είναι το δεύτερο από τα δύο βασικά μαθήματα Βάσεων Δεδομένων στο νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και καλύπτει θέματα των εσωτερικών στρωμάτων ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, δηλ.,το ``φυσικό'' επίπεδο, με διαχείριση μνήμης, ευρετήρια, επεξεργασία τελεστών, κτλ. (Το πρώτο είναι το μάθημα ``Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων'', του 4ου εξαμήνου, το οποίο καλύπτει θέματα που αφορούν στα επάνω στρώματα, δηλ., στο "λογικό" και το "σημασιολογικό" επίπεδο, και στην εξωτερική διάδραση.) Συγκεκριμένα, θα καλύψει έναν αριθμό από βασικά θέματα που αφορούν την οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης, κατά βάση δίσκους. Τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν την έννοια του αρχείου, περιφεριακά συστήματα αποθήκευσης και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, διάταξη και ταξινόμηση αρχείων που βρίσκονται σε δίσκους, πρωτεύουσα (primary) οργάνωση αρχείων, δευτερεύουσες (secondary) οργανώσεις αρχείων, στατ

Περισσότερα  
Κωδικός: Κ18
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 5ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις