Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΠΜΣ 508)

Σταματόπουλος Παναγιώτης

Περιγραφή
Εισαγωγή στη βασική τεχνητή νοημοσύνη: Μέθοδοι αναζήτησης, Αναπαράσταση γνώσης και συμπερασματολογία με λογική πρώτης τάξης. Κατάστρωση σχεδίου: STRIPS τελεστές, Γραμμικές και μη-γραμμικές προσεγγίσεις, Σύστημα TWEAK. Μηχανική μάθηση: Ανάλυση διαφορών, Χώροι εκδόσεων, Δέντρα απόφασης, Μάθηση με στιγμιότυπα, Bayesian ταξινομητές, Στοιχεία νευρωνικών δικτύων, Γενετικοί αλγόριθμοι. Κατανόηση φυσικής γλώσσας: Λογικές γραμματικές για συντακτική και σημασιολογική ανάλυση Προγραμματισμός με περιορισμούς: Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, Τεχνικές συνέπειας σε πεπερασμένα πεδία, Βελτιστοποίηση, Λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς, Εφαρμογές.