Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι

Γκιζόπουλος Δημήτρης, Ξεργιάς Σπυρίδων

Περιγραφή

Follow Computer Architecture Lab on Twitter (@CalDiUoa) - News/Achievements/Publications/Report of our Research Group.

 

Το μάθημα ανήκει στα Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος και διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο σπουδών (από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014). Στις διαλέξεις του μαθήματος, ο φοιτητής αρχικά διδάσκεται τις βασικές έννοιες της οργάνωσης και της τεχνολογίας των υπολογιστών ενώ μαθαίνει για τις σύγχρονες προκλήσεις της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Στην συνέχεια, διδάσκεται την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών ως διασύνδεση ανάμεσα στο υλικό και το λογισμικό χρησιμοποιώντας ως όχημα για την συστηματική και σε βάθος διδασκαλία την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών του MIPS, μια αρχιτεκτονική RISC. Σε αυτό το σημείο, ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές γνώσεις σχετικά με τον προγραμματισμό σε χαμηλότερο επίπεδο, στην συμβολική γλώσσα (assembly language). Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των εννοιών που σχετίζονται με τη

Περισσότερα  
Κωδικός: Κ14
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 2ο εξάμηνο

Ημερολόγιο