Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών (παλαιός τίτλος: Γραφικά και Οπτικοποίηση)

Θεοχάρης Θεοχάρης, Δρακόπουλος Βασίλειος

Περιγραφή

Συνοπτική αναδρομή βασικών θεμάτων Γραφικών: μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων, αλγόριθμοι αποκοπής, προβολές, μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού, χρωματικά μοντέλα, αλγόριθμοι απομάκρυνσης κρυμμένων επιφανειών,αλγόριθμοι αντιταύτισης, αλγόριθμοι σχεδίασης βασικών σχημάτων.

Επιλογή από τα παρακάτω θέματα: Μοντέλα παράστασης 3Δ αντικειμένων και απλοποίησή τους. Αλγόριθμοι περικοπής (culling). Αλγόριθμοι παρακολούθησης ακτίνας (ray tracing). Προηγμένα μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού. Αλγόριθμοι παραγωγής υφής: παραμετρική και συναρτησιακή υφή. Συνθετική κίνηση (animation). Διαχείριση σκηνής (scene management). Αλγόριθμοι σκιών. Αρχές και αλγόριθμοι οπτικοποίησης επιστημονικών δεδομένων (διανυσματικών και βαθμωτών). Παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες: Bezier, B-Spline. Quaternions και η χρήση τους στα Γραφικά. Μορφοκλασματικά σύνολα (fractals) και εφαρμογές στα Γραφικά: βασικές έννοιες, Επαναλαμβανόμενα Συστήματα Συναρτήσεων (Ε.Σ.Σ.) και μέθοδοι απόδοσής τους, σύνολα Julia και Ma

Περισσότερα  
Κωδικός: Μ144 (πρώην Μ102)
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες » Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις