ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Νικόλαος Θωμαΐδης, Παναγιώτα Μαρκάκη, Χαράλαμπος Προεστός

Περιγραφή

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, HACCP, ISO 22000, 9000, 9001, FSSC. Μέθοδοι ελέγχου ποιότητας τροφίμων (γάλα και γαλακτοκομικά, έλαια και λίπη, δημητριακά και σιτηρά). Χημικοί Κίνδυνοι στα τρόφιμα. Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης. Φυτοφάρμακα. Ενδοκρινικοί Διαταράκτες. Κτηνιατρικά κατάλοιπα. Μετανάστευση από υλικά σε επαφή με τρόφιμα. Μυκοτοξίνες, μέθοδοι ελέγχου ποιότητας. Εκτίμηση διατροφικής έκθεσης και εκτίμηση κινδύνου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις