ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Νάση Σιαφάκα, Μαίρη Μαυρή

Περιγραφή

8212. ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (Ε)

Βιολογικές Μεμβράνες. συστήματα μεταφοράς μέσω μεμβρανών. Ορμόνες και σηματοδοτικές πορείες. Ανοσοποιητικό σύστημα. Μυϊκό σύστημα. Νευρικό σύστημα. Αισθητικά συστήματα.

Ημερολόγιο