Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων

Ευστράτιος Βαλάκος, Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Παναγιώτα Παπαπαζαφείρη, Ουρανία Τσιτσιλώνη, Ιωάννα Αγγελή

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της ποικιλίας των φυσιολογικών αποκκρίσεων των ζώων και των μηχανισμών προσαρμογής. Πέρα της απλής περιγραφής των φαινομένων γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν οι επιλεκτικές δυνάμεις που οδηγούν στις διάφορες αποκκρίσεις. Παραδόσεις: 3 ώρες εβδομαδιαίως, Εργαστήρια:3 ώρες εβδομαδιαίως, Διδακτικές μονάδες: 4

Κωδικός: BIOL125
Σχολή - Τμήμα: Βιολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 6ο εξάμηνο

Ανακοινώσεις