ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Σ. ΒΑΛΑΚΟΣ , Π. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ, Σ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ο. ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗ, I._K. Αγγελή. Στις εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχει η Δρ. Σ. Παπαβασιλείου (Ε.ΔΙ.Π.) και συνεπικουρούν : Δρ. Αθηνά Μαρμάρη(Ε

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας με την Βιοπολιτισμική Εξέλιξη  του Ανθρώπου.Επικεντρώνοντας στις βασικές έννοιες αυτού του μαθήματος οι φοιτητές ενθαρρύνονται να σκεφτούν να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν την παρεχόμενη πληροφορία,αντί να την απομνημονεύσουν και να την “παπαγαλίσουν” στις εξετάσεις. Το μάθημα χωρίζεται σε 11 ενότητες . Οι πρώτες τέσσερις ενότητες εισάγουν τους φοιτητές στο στο πεδίο της ανθρωπολογίας, στην επιστήμη της φυσικής ανθρωπολογίας, στη Δαρβινική εξέλιξη,στη Βιολογία του Ανθρώπου, και στην σύγχρονη εξελικτική σύνθεση, Η πέμπτη ενότητα ασχολείται με την εισαγωγή στην Βιολογία των πρωτευόντων, ενώ oι ενότητες έξι με εννέα καταγράφουν την εξέλιξη του Homo.Στην ενότητα 10 καταγράφεται η ανθρώπινη ποικιλομορφία,καθώς και μια εκτενή συζήτηση των δυνάμεων που οδηγούν την εξέλιξη του ανθρώπου και συζήτηση πάνω σε διάφορες προκαταλήψεις γι'αυτή, ενώ η ενότητα 11 ασχολείται με την μελλοντική εξέλιξη του ανθρώπου.

Περισσότερα  
Κωδικός: BIOL121
Σχολή - Τμήμα: Βιολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 3ο εξάμηνο

Θεματικές Ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγικές έννοιες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Εισαγωγή στην εξελικτική πραγματικότητα και θεωρία

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Βασικά στοιχεία της Βιολογίας του Ανθρώπου

Η ονοματολογία στις Βιολογικές Επιστήμες.

Δικαστική ανθρωπολογία: Η μελέτη των οστών στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Εισαγωγή στη Γενετική και στη Γονιδιωματική

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Σύγχρονη Εξελικτική Ιστορία

Αρχαίο DNA: Στιγμιότυπα της εξέλιξης από το παρελθόν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Οικολογία της Συμπεριφοράς των Πρωτευόντων

Η βιοποικιλότητα των σημερινών Πρωτευόντων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Η Εξέλιξη των Πρώιμων Πρωτευόντων

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Εξέλιξη των Πρώιμων ανθρωπογονικών

Ouranopithecus: Ο Ελληνικός πρώιμος ανθρωπογονικός;

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Ανθρωποϋπόστατοι της Πλειο-πλειστοκαινικής εποχής και το γένος Homo

Εξέλιξη του εγκεφάλου

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Η Ανατολή των Σύγχρονων Ανθρώπων

Άνθρωπος των Πετραλώνων.

Χ-Woman: Το εύρημα που ταράζει το δέντρο της ανθρώπινης καταγωγής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Το πλαίσιο της ανθρώπινης βιολογικής ποικιλότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Το Παρόν και το Μέλλον της ανθρώπινης Εξέλιξης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1η-2η:ΜEΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 3η: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4η: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ &ΑΡΧΕΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 5η: ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Ι

ΑΣΚΗΣΗ 6η: ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ & ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΗ 7η: ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ Ι

ΑΣΚΗΣΗ 8η: ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΗ 9η:ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙΙΙ

ΑΣΚΗΣΗ 10η: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις