Ανοσολογία

Αικατερίνη Γαϊτανάκη, Παναγιώτα Παπαζαφείρη, Ουρανία Τσιτσιλώνη, Ιωάννα-Κατερίνα Αγγελή, Αθηνά Μαρμάρη, Αγγελική Φωτεινοπούλου

Περιγραφή

Συνοπτικά περιεχόμενα

Μέρος Ι Εισαγωγή

1. Ανασκόπηση του ανοσοποιητικού συστήματος

2. Κύτταρα και όργανα του ανοσοποιητικού συστήματος

3. Έμφυτη ανοσία

Μέρος ΙΙ Παραγωγή Β κυτταρικών και Τ κυτταρικών αποκρίσεων

4. Αντιγόνα και αντισώματα

5. Οργάνωση και έκφραση των ανοσοσφαιρινικών γονιδίων

6. Αλληλεπιδράσεις αντιγόνου-αντισώματος: Αρχές και εφαρμογές

7. Το σύστημα του συμπληρώματος

8. Το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας και η παρουσίαση του αντιγόνου

9. Υποδοχέας των Τ λεμφοκυττάρων

10. Ωρίμανση, ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των Τ κυττάρων

11. Παραγωγή, ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των Β κυττάρων

Μέρος ΙΙΙ Ανοσολογικοί δραστικοί μηχανισμοί

12. Κυτταροκίνες

13. Ενεργοποίηση και μετανάστευση λευκοκυττάρων

14. Κυτταρομεσολαβητικές κυτταροτοξικές αποκρίσεις

15. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

Μέρος IV : Το ανοσοποιητικό σύστημα στην υγεία και τις ασθένειες

16. Ανοχή και αυτοανοσία

17. Ανοσολογία των μεταμοσχεύσεων

18. Η ανοσολογική απόκριση στα λοιμώδη νοσήματα

19. Εμβόλια

20. AIDS και ά

Περισσότερα  
Κωδικός: BIOL120
Σχολή - Τμήμα: Βιολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 5ο εξάμηνο

Ημερολόγιο