Ελεύθερο Φροντιστήριο: Από τις αρχειακές πηγές στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Χαρίκλεια Μπαλή

Περιγραφή

(Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023)

Το προσωπικό αρχείο του Νικολάου Βλάχου, καθηγητή «Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδος» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, φυλάσσεται στο Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (βλ. https://ergasthrioistorias.arch.uoa.gr/sylloges/archeio_nikolaoy_blachoy).

Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες, κάτω από την καθοδήγηση της διδάσκουσας, θα γράψουν ως ομάδα μια επιστημονική εργασία χρησιμοποιώντας πρωτογενείς πηγές από το αρχείο αυτό.

Είναι απαραίτητο να έχουν παρακολουθήσει το προσφερόμενο κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη φροντιστήριο σχετικά με το Αρχείο Βλάχου (ARCH607), ώστε να είναι εξοικειωμένες/οι με το υλικό αυτό.

Όριο συμμετοχών: 10 άτομα.  3 ώρες.       

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -