Ελεύθερο Φροντιστήριο: Από τις αρχειακές πηγές στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Χαρίκλεια Μπαλή

Περιγραφή

(Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023)

 

Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες στο Φροντιστήριο αυτό θα ασκηθούν σχετικά με τη σύνταξη μιας πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας.

Θα αξιοποιηθεί ανέκδοτο υλικό από το προσωπικό αρχείο του Νικολάου Βλάχου (1893-1956), καθηγητή «Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδος» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1939-1956).

Το αρχείο αυτό ανήκει στο Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματός μας (βλ. https://ergasthrioistorias.arch.uoa.gr/sylloges/archeio_nikolaoy_blachoy).

Τελικός στόχος του Φροντιστηρίου αυτού είναι, υπό την επίβλεψη της διδάσκουσας, η  μελλοντική ομαδική δημοσίευση της δουλειάς των συμμετεχουσών/συμετεχόντων φοιτητριών και φοιτητών.

Είναι απαραίτητο, ωστόσο, να έχουν παρακολουθήσει το προσφερόμενο κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη φροντιστήριο σχετικά με το Αρχείο Βλάχου (ARCH607), ώστε να είναι εξοικειωμένες/οι με το υλικό αυτό ή να έχουν τη διάθεση να καλύψουν τα κενά με συμπληρωματική μελέτη.

Όριο συμμετοχών: 10 άτομα

 

 

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο