Η ιστορική μελέτη της μνήμης

Α. Λιάκος, Δ. Λαμπροπούλου, Μ. Μούλιου, Δ. Πλάντζος

Περιγραφή

Πώς θυμούνται οι κοινωνίες; Τι μένει στη μνήμη και τι περνάει στη λήθη ατόμων και ομάδων; Γιατί πολλές από τις σύγχρονες πολιτισμικές διαμάχες παίρνουν τη μορφή «πολέμων της μνήμης»; Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη μνήμη των ατόμων ή/και διαφορετικών ομάδων και την επίσημη, δημόσια μνήμη μιας κοινωνίας; Αν ερευνήσουμε τη σχέση αυτή, τι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε για τις ιστορικές διαδικασίες που έχουν διαμορφώσει τον κόσμο μας; Και τι είδους τεκμήρια μπορούν να μας συνδράμουν σε αυτήν τη διερεύνηση;

Στην ενότητα προαιρετικής παρακολούθησης «Η ιστορική μελέτη της μνήμης – Προφορικές μαρτυρίες – Υλικός πολιτισμός. Η μνήμη της πόλης ως μελέτη περίπτωσης», που προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Ιστορίης Επίσκεψις, θέλουμε να συζητήσουμε πάνω σε  ερωτήματα, όπως τα προηγούμενα, τα οποία απασχολούν τη δημόσια συζήτηση για την ιστορία με ιδιαίτερη ένταση τις τελευταίες δεκαετίες. Οι δραματικές αλλαγές που σε τοπικό και διεθνές επίπεδο βιώνουμε τα χρόνια αυτά έχουν φέρει στο προσκήνιο τ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -