ΣΑ 80 Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

Δημήτρης Παυλόπουλος

Περιγραφή

Προσεγγίζεται η τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική και χαρακτική) του 20ού αιώνα. 

Ημερολόγιο