ΒΑΘΜΟΙ

Γραπτά 50%

Εργασία 50%

Απαιτείται μόνο προβιβασιμος τελικός βαθμός >=6. Δεν απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός ξεχωριστα για γραπτά ή/και εργασία.

Βαθμοί Φεβρουαρίου

HA Sept 2024.pdf
HA Sept 2024-Εργασία.pdf
ΓραπτάΦεβρουαρίου2024.pdf

Βαθμοί Σεπτεμβρίου