Τα διδακτικά εργαλεία στο μάθημα των φυσικών επιστημών

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναλύεται η σημασία και εξηγείται ο τρόπος χρήσης διδακτικών εργαλείων όπως είναι τα "μοντέλα", οι "αναλογίες", οι "μεταφορές"  και οι "εννοιολογικοί χάρτες" στο μάθημα των φυσικών επιστημών.