Επιστημονικός γραμματισμός (Γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες)

Το περιεχόμενο της θεματισκής ενότητας προσπαθεί να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα, όπως:

Τι σημαίνει ο όρος επιστημονικός γραμματισμός;

Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το περιεχόμενό του;

Γιατί θεωρείται βασικό και ουσιαστικό στοιχείο της εκπαίδευσης των πολιτών;

Ποιες είναι οι διαστάσεις που μπορεί να έχει;

Ποια είναι τα επίπεδά του;

Πότε ένας πολίτης μπορεί να θεωρηθεί επιστημονικά εγγράμματος;

κ.λπ.