Μέτρηση μάζας γαλαξιών μεσω γραμμών εκπομπής μεσοαστρικού αερίου: δυναμική μάζα
- Εξοικείωση με την κινηματική αερίου σε γαλαξίες
- Δημιουργία καμπύλης περιστροφής μέσω της γραμμής ΗΙ 21εκ. για τον γαλαξία NGC5055
- Αναγκαιότητα ύπαρξης σκοτεινής ύλης
- Υπολογισμός δυναμικής μάζας