Ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις στη μαγνητόσφαιρα της Γης
- Γνωριμία με τη δομή της μαγνητόσφαιρας της Γης και με τις περιοδικές μεταβολές του μαγνητικού της πεδίου

- Γνωριμία με μεθόδους μέτρησης του γεωμαγνητικού πεδίου

- Εισαγωγή σε επιλεγμένα στοιχεία στατιστικής ανάλυσης χρονοσειρών

- Εισαγωγή σε επιλεγμένα στοιχεία φασματικής ανάλυσης περιοδικών σημάτων 

- Επεξεργασία μετρήσεων μαγνητικού πεδίου με το πακέτο λογισμικού MATLAB